راهنمای حسابخانه مانی - نسخه 1.7

نمودارها

تاریخ انتشار : 1395 شهریور 04ساعت انتشار : 17:1:8بازدید : 3,902 بار تشکر از راهنما : 51 بار


در صفحه اصلی برنامه بر روی گزارش کلیک کنید تا به پنجره گزارشات منتقل شوید.
جهت رویت نمودار مقایسه ای هزینه ها می توانید از طریقمنوی گزارش ها - نمودار ها - نمودار مقایسه ای گروه هزینه ها عملکرد ( روزانه ، ماهیانه ، سالیانه ) خود را مشاهده کنید.
پس از انتخاب نمودار مقایسه ای گروه هزینه ها  فرم مربوط به انتخاب بازه زمانی  باز خواهد شد.


پس از انتخاب بازه زمانی نمودار هزینه هابه تفکیک گروه هزینه ها  در بازه زمانی انتخاب شده نمایش داده میشود در زیر 1 نمونه نمودار آماری قرار داده شده است.

نمودار پر هزینه ترین گروه ها :
در سمت راست گزارش  نمودار ستونی هزینه ها به ترتیب پر هزینه ترین گروه ها لیست شده است و در سمت چپ نمودار