راهنمای حسابخانه مانی - نسخه 1.7

گزارش پرداخت

تاریخ انتشار : 1395 شهریور 04ساعت انتشار : 17:0:29بازدید : 4,050 بار تشکر از راهنما : 29 بار


در صفحه اصلی برنامه بر روی گزارش کلیک کنید تا به پنجره گزارشات منتقل شوید.
جهت رویت مبالغ پرداختی خود می توانید به 2 روش گزارش عملکرد ( روزانه ، ماهیانه ، سالیانه ) را مشاهده کنید.

 1- پرداخت ها به تفکیک حساب
 2- لیست پرداخت ها
پس از انتخاب هر کدام از گزینه ها فرم مربوط به انتخاب بازه زمانی و حساب مد نظر باز خواهد شد.


پس از انتخاب بازه زمانی و یا حساب ( اختیاری )  گزارش پرداخت ها در بازه زمانی انتخاب شده نمایش داده میشود در زیر 2 نمونه گزارش پرداخت، لیستی و به تفکیک حساب قرار داده شده است.

پرداخت ها به تفکیک حساب :
 حساب (حسابی که مبلغ از آن پرداخت شده است )  در تیتر و در زیر مجموعه آن تاریخ  ، مبلغ  و توضیحات پرداخت  قرار داده شده است که مشخص می کند تراکنش مورد نظر چه زمانی و از چه گروه حسابی پرداخت شده است.

لیست پرداخت ها :
در این گزارش تمام پرداخت ها در بازه و به ترتیب  تاریخ انتخاب شده  لیست شده اند.