راهنمای حسابخانه مانی - نسخه 1.7

گزارش دریافت

تاریخ انتشار : 1395 شهریور 04ساعت انتشار : 16:59:54بازدید : 3,230 بار تشکر از راهنما : 23 بار


در صفحه اصلی برنامه بر روی گزارش کلیک کنید تا به پنجره گزارشات منتقل شوید.
جهت رویت مبالغ دریافتی خود می توانید به 2 روش گزارش عملکرد ( روزانه ، ماهیانه ، سالیانه ) را مشاهده کنید.

 1- دریافت ها به تفکیک حساب
 2- لیست دریافت ها
پس از انتخاب هر کدام از گزینه ها فرم مربوط به انتخاب بازه زمانی و حساب مد نظر باز خواهد شد.


پس از انتخاب بازه زمانی و یا حساب ( اختیاری )  گزارش دریافت ها در بازه زمانی انتخاب شده نمایش داده میشود در زیر 2 نمونه گزارش دریافت، لیستی و به تفکیک حساب قرار داده شده است
.
دریافت ها به تفکیک حساب :
 حساب (حسابی که مبلغ به آن واریز شده است )  در تیتر و در زیر مجموعه آن تاریخ  ، مبلغ  و توضیحات دریافت  قرار داده شده است که مشخص می کند تراکنش مورد نظر چه زمانی و به چه گروه حسابی واریز شده است.


لیست دریافت ها :
در این گزارش تمام دریافت ها در بازه و به ترتیب  تاریخ انتخاب شده  لیست شده اند.