راهنمای حسابخانه مانی - نسخه 1.7

گزارش جابجایی

تاریخ انتشار : 1395 شهریور 04ساعت انتشار : 16:59:11بازدید : 3,064 بار تشکر از راهنما : 14 بار


در صفحه اصلی برنامه بر روی گزارش کلیک کنید تا به پنجره گزارشات منتقل شوید.
جهت رویت گردش مالی خود می توانید به 2 روش گزارش عملکرد ( روزانه ، ماهیانه ، سالیانه ) را مشاهده کنید.

 1- جابجایی ها به تفکیک حساب
 2- لیست جابجایی ها

پس از انتخاب هر کدام از گزینه ها فرم مربوط به انتخاب بازه زمانی و حساب مد نظر باز خواهد شد.


پس از انتخاب بازه زمانی و یا حساب ( اختیاری )  گزارش جابجایی ها در بازه زمانی انتخاب شده نمایش داده میشود در زیر 2 نمونه گزارش جابجایی، لیستی و به تفکیک حساب قرار داده شده است.

جابجایی ها به تفکیک حساب :
 حساب اصلی در تیتر و در زیر مجموعه آن تاریخ ، به حساب ( انتقال داده شده ) ، مبلغ  و توضیحات جابجایی  قرار داده شده است که مشخص می کند انتقال مورد نظر چه زمانی واز چه گروه حسابی  به چه گروه حساب دیگری منتقل شده است.

لیست جابجایی ها :

در این گزارش تمام انتقال ها در بازه و به ترتیب  تاریخ انتخاب شده  لیست شده اند.