راهنمای حسابخانه مانی - نسخه 1.7

گزارش درآمد ها

تاریخ انتشار : 1395 شهریور 04ساعت انتشار : 16:56:9بازدید : 3,458 بار تشکر از راهنما : 18 بار


در صفحه اصلی برنامه بر روی گزارش کلیک کنید تا به پنجره گزارشات منتقل شوید.
جهت رویت درآمد ها می توانید به 2 روش گزارش عملکرد ( روزانه ، ماهیانه ، سالیانه ) خود را مشاهده کنید.

 1- درآمد ها به تفکیک گروه
 2- لیست درآمد ها
پس از انتخاب هر کدام از گزینه ها فرم مربوط به انتخاب بازه زمانی و گروه درآمد مد نظر باز خواهد شد.


پس از انتخاب بازه زمانی و یا گروه ( اختیاری )  گزارش درآمد ها در بازه زمانی انتخاب شده نمایش داده میشود در زیر 2 نمونه گزارش درآمد، لیستی و به تفکیک گروه قرار داده شده است.


درآمد ها به تفکیک گروه :
 درآمد در تیتر و در زیر مجموعه آن تاریخ ، به حساب ، مبلغ  و توضیحات درآمد  قرار داده شده است که مشخص می کند درآمد مورد نظر چه زمانی و به چه حسابی واریز شده است.


لیست درآمد ها :

در این گزارش تمام درآمد ها در بازه و به ترتیب  تاریخ انتخاب شده  لیست شده اند.