راهنمای حسابخانه مانی - نسخه 1.7

تعریف بودجه

تاریخ انتشار : 1395 شهریور 04ساعت انتشار : 16:17:4بازدید : 3,673 بار تشکر از راهنما : 20 بار


در "حسابخانه مانی "، امکانی وجود دارد؛ تا برای هرماه خود،"بودجه " مشخص کنید. با این امکان، در هرلحظه از میزان "هزینه کرد " و "مانده بودجه " ماه خود آگاه خواهید بود؛ که می‌توانید برای مانده‌ی آن، برنامه‌ی درست‌تری بریزید.
تعریف بودجه؛ بیگمان کمک بسیاری در کنترل "هزینه‌ها "، به شما خواهد کرد!
با استفاده از این فرم می توانید بودجه هر ماه خود را تعیین کنید . و به این ترتیب مبلغی که به عنوان بودجه تعیین کرده اید در پایین صفحه اصلی نمایش داده می شود و با هر هزینه ای که می زنید این مبلغ کاهش پیدا می کند و  رفته رفته که به پایان بودجه نزدیک می شوید رنگ آن به حالت هشدار در می آید.


ایجاد بودجه

جهت ایجاد بودجه هر ماه باید بر روی دکمه جدید کلیک کنید ، سپس پنجره ای جهت ایجاد بودجه ماه های سال جاری گشوده می شود ...


به یاد داشته باشید که بودجه را فقط می توانید در سال جاری ایجاد کنید . ماه مورد نظر را از لیست انتخاب کنید سپس در قسمت بودجه مبلغی را که در نظر دارید وارد کنید ، می توانید در فیلد توضیحات متن و توضیحی مختصر وارد کنید. در انتها دکه ذخیره را بزنید و اطلاعات شما ذخیره شده و به فرم قبلی باز خواهید گشت.


ویرایش بودجه

جهت ویرایش بودجه یک ماه، ابتدا  آن را از لیست بودجه انتخاب کنید، سپس دکمه ویرایش را کلیک کنید. پنجره ویرایش اطلاعات باز خواهد شد اکنون تغییرات خود را اعمال کنید و در آخر دکمه ذخیره را کلیک کنید. اطلاعات ذخیره خواهد شد و به پنجره بودجه بازخواهید گشت.


حذف بودجه

جهت حذف بودجه یک ماه، ابتدا آن را از لیست بودجه انتخاب کنید و سپس دکمه حذف را کلیک کنید.