راهنمای حسابخانه مانی - نسخه 1.7

پشتیبان گیری

تاریخ انتشار : 1395 مرداد 31ساعت انتشار : 19:29:1بازدید : 3,399 بار تشکر از راهنما : 16 بار


حسابخانه مانی جهت حفظ امنیت و نگهداری اطلاعات  امکان پشتیبان گیری را برای برنامه قرار داده است .پس از باز شدن فرم پشتیبان گیری مسیری که میخواهید فایل در آن ذخیره شود را انتخاب کنید سپس دکمه تهیه پشتیبان را کلیک کنید تا عملیات آغاز شود.برای پشتیبان گیری از اطلاعات ثبت شده از منوی اصلی بر روی تهیه پشتیبان کلیک کنید تا پنجره پشتیبان گیری باز شود.


پس از باز شدن فرم بازیابی  پشتیبان مسیری که فایل پشتیبان  در آنقرار دارد  را انتخاب کنید سپس دکمه بازیابی پشتیبان را کلیک کنید تا عملیات آغاز شود.


برای بازیابی فایل پشتیبان قبلی ، از منوی اصلی بر روی بازیابی پشتیبان کلیک کنید تا پنجره بازیابی فایل پشتیبان باز شود.