راهنمای حسابخانه مانی - نسخه 1.7

گزارش هزینه ها

تاریخ انتشار : 1395 مرداد 23ساعت انتشار : 22:23:23بازدید : 4,979 بار تشکر از راهنما : 50 بار


در صفحه اصلی برنامه بر روی گزارش کلیک کنید تا به پنجره گزارشات منتقل شوید.
جهت رویت هزینه ها می توانید به 2 روش گزارش عملکرد ( روزانه ، ماهیانه ، سالیانه ) خود را مشاهده کنید.

 1- هزینه ها به تفکیک گروه
  2- لیست هزینه ها
پس از انتخاب هر کدام از گزینه ها فرم مربوط به انتخاب بازه زمانی و گروه هزینه مد نظر باز خواهد شد.


پس از انتخاب بازه زمانی و یا گروه ( اختیاری )  گزارش هزینه های انجام شده در بازه زمانی انتخاب شده نمایش داده میشود در زیر 2 نمونه گزارش هزینه، لیستی و به تفکیک گروه قرار داده شده است.


هزینه ها به تفکیک گروه :
 هزینه در تیتر و در زیر مجموعه آن تاریخ ، از حساب ، مبلغ پرداختی و توضیحات هزینه  قرار داده شده است که مشخص می کند هزینه مورد نظر چه زمانی و از چه حسابی انجام شده است.

لیست هزینه ها :
در این گزارش تمام هزینه ها در بازه و به ترتیب  تاریخ انتخاب شده  لیست شده اند.